Jourlägenhet i Jönköping, när ni behöver akut boende

Är det så att ni har behov av ett akut boende, så kan ni kanske ha behov av en jourlägenhet i Jönköping. Eller så kan det vara idé att bo i en så kallad träningslägenhet. Hos Hemstaden finns båda dessa alternativ. En jourlägenhet är för föräldrar med barn som av någon anledning inte har en egen bostad och som har svårt att hitta det på egen hand. Hemstaden kan erbjuda er en jourlägenhet i Jönköping. Så har ni akut behov av lägenhet, så ska ni vända er till dem. Där är det barnen som är i fokus, så att de ska få en så normal vardag som möjligt. Ni får även hjälp med att hitta en egen lägenhet.

Träningslägenhet, när du behöver stöd i vardagen

En form av boende som finns hos Hemstaden är Träningslägenhet. Det är en boendeform för personer som har ett behov av stöd i vardagen. Kanske du behöver stöttning för att kunna leva ett självständigt liv. Hemstaden arbetar för att du ska få tillgång till hjälpmedel så att du kan på ett lättare sätt ingå i sociala sammanhang. Dessutom motverka isolation och utanförskap. Det finns individanpassat boendestöd. Sedan så kan Hemstaden även hjälpa till med olika sociala interaktioner. Utöver att Hemstaden har jourlägenheter, stödboenden och träningslägenheter så har de även skyddat boende. Det är för dig som behöver komma från en våldsam relation. Det kan vara du ensam, eller om det är så att du även har barn. Vill du veta mer om vad det finns för boenden hos Hemstaden, besök då deras hemsida. Eller kontakta dem direkt så kan de berätta mer.