Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Stöd i vardagen

Temabild stöd i vardagen; röda äpple på kvist

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landstings vision är att landstingets verksamheter, information och lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Landstinget har ett program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning "Mer än bara trösklar".

Mer än bara trösklar - program 2011 - 2015
Syftet med detta program är att identifiera och undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta del av Stockholms läns landstings tjänster, service och verksamhet. Programmet syftar också till att  Stockholms läns landsting anställer fler personer med funktionsnedsättning.

Programmet är kort, mätbart och uppföljningsbart. Programmet innehåller tre målområden:Bemötande, Kommunikativ tillgänglighet och Fysisk tillgänglighet. Varje målområde innehåller en vision, en målbeskrivning, en beskrivning hur vi skall nå målen och vilka indikatorer som ska redovisas varje år.


Dela på Facebook

Dela på Twitter