Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Stöd i vardagen

Temabild stöd i vardagen; röda äpple på kvist

Tillgänglighet

FN:s medlemsländer har till uppgift att göra den fysiska miljön tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar. De ska också se till att personer med funktionsnedsättningar får tillgång till information och kan kommunicera.

Grundtanken i FN:s standardregler är att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga och jämlika. Regel nummer 5 handlar om tillgänglighet. Där står bland annat att FN:s medlemsländer ska se till att den fysiska miljön blir tillgänglig för människor med funktionshinder. Länderna ska också se till att personer med funktionsnedsättningar får tillgång till information och möjlighet till kommunikation.

Tillgänglig skärgård

Stockholms skärgård ska bli tillgänglig för alla. Det är målet med föreningen Öppen skärgårds nya projekt. Stockholms skärgård är ett svårtillgängligt resmål för många och genom projektet ”Tillgänglig skärgård” är det meningen att företagare ska bli medvetna och få kunskap om vad som krävs för att alla ska kunna besöka skärgården.
> Läs mer om projektet på Handisams webbplats

Filmerna Öka Tillgängligheten Nu!

Titta på Handisams inspirationsfilmer för arbetet med ett tillgängligt samhälle! Filmerna som vunnit guld i "World Media Festival" vänder på perspektiven.

> Länk till Handisams webbplats och filmerna

 

Riktlinjer för tillgänglighet

Handisam är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att samordna och driva på i svensk handikappolitik. Handisam ska påskynda utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. På Handisams webbplats kan du hitta riktlinjer för tillgänglighet, lagar och styrdokument, checklistor och faktablad. Där finns också information om var du kan få fördjupad kunskap om tillgänglighet.

> Läs mer om tillgänglighet på Handisams webbplats

Entré Stockholm

Stockholms stad har som mål att bli världens mest tillgängliga huvudstad senast år 2010.

Entré Stockholm är en tillgänglighetsguide över allmänna lokaler och flerbostadshus i Stockholm. I guiden görs ingen bedömning av om tillgängligheten är bra eller dålig utan lokalerna beskrivs med bilder, mått och andra uppgifter.

I guiden finns bland annat uppgifter om restauranger, biografer, teatrar och museer. Du kan söka efter olika typer av lokaler och också ange dina egna krav på mått etc.


Dela på Facebook

Dela på Twitter