Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Stöd i vardagen

Temabild stöd i vardagen; röda äpple på kvist

Myndigheterna ska ge service

Myndigheterna är skyldiga att ge information och service. Kontakta dem om du undrar över något. Du har alltid rätt att få upplysningar och råd.

Myndigheterna ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp i frågor som rör dess verksamhetsområde. Frågor ska besvaras så snart som möjligt.

Myndigheterna ska uttrycka sig så att du lätt förstår. Handläggarna ska också informera dig om dina rättigheter. Om du vänt dig till fel myndighet ska de hänvisa dig till rätt myndighet. 

Lagar och regler ska vara utformade så att alla behandlas lika. Alla har rätt att kräva ett bra bemötande när de kontaktar en myndighet.

Tolk vid behov

Du som inte talar eller förstår svenska eller är allvarligt hörsel- eller talskadad bör vid behov få tolk vid kontakt med myndigheter. 

Rätt att klaga

Om du har klagomål på service eller bemötande ska du i första hand vända dig till den som har handlagt ditt ärende. Det finns även andra sätt att föra fram synpunkter och missnöje. Under rubriken "Var klagar man" i menyn till vänster hittar du mer information om vart du kan vända dig.

 


Dela på Facebook

Dela på Twitter