Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Stöd i vardagen

Temabild stöd i vardagen; röda äpple på kvist

Resor

För dig som har stora svårigheter att förflytta dig finns tjänster och bidrag som ska öka tillgängligheten och underlätta din vardag. På de här sidorna hittar du information om bland annat färdtjänst, sjukresor, bilstöd och parkeringstillstånd.

FN:s standardregler betonar att det är viktigt att gator, tåg, bussar och andra kommunikationsmedel är tillgängliga oavsett funktionsnedsättning. Läs en lägesbekrivning av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Handisams webbplats
> Handisam lägesbeskrivning transport

Tåg. På SJ:s webbplats kan du hitta information om vilken hjälp du som har en funktionsnedsättning kan få inför och under en resa med tåg.