Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Stöd i vardagen

Temabild stöd i vardagen; röda äpple på kvist

Ledsagarservice, avlösarservice och korttidshem

Barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder kan få hjälp av ledsagare, avlösare eller med vistelse på korttidshem. Du ansöker hos din kommun.

Ledsagarservice ska underlätta för personer med funktionshinder att delta i samhällslivet. Ledsagning kan till exempel ges för besök hos vänner eller för att delta i fritidsaktiviteter eller resor.

Med avlösarservice menas att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från en anhörig. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och vila eller genomföra egna aktiviteter.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn, ungdomar eller vuxna med omfattande funktionshinder vistas på ett korttidshem, hos en familj eller på ett läger. Syftet är att personen ska få rekreation och miljöombyte och att de anhöriga ska få avlastning.

Ledsagarservice, avlösarservice och korttidsvistelse är insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 9 §). Insatserna kan också sökas via socialtjänstlagen i form av bistånd (Socialtjänstlagen, Sol 4 kap, § 1). Vänd dig till din kommun med din ansökan. Du har alltid rätt att få din ansökan prövad.