Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Stöd i vardagen

Temabild stöd i vardagen; röda äpple på kvist

Tal-, språk- och hörselproblem

Här hittar du information om hjälpmedel för dig som har en hörselskada eller har tal-, röst- eller språksvårigheter.

Översättningsverktyg för teckenspråk

Ett Internationellt översättningsverktyg för teckenspråk finns nu på Internet. Genom detta verktyg, Spread the sign får du tillgång till en visuell teckenspråksordbok på ett 10-tal språk.
> Spread the sign

Stockholms hörselkliniker

Hörselklinkerna kan hjälpa till med att prova ut hjälpmedel. De kan också hjälpa till med rehabiliteringsåtgärder. För att få hjälp från en hörselklinik behöver du en remiss från din läkare.

På Vårdguidens webbplats kan du läsa mer om hörselproblem och om vilka hjälpmedel som finns. Du kan också hitta adresser till bland annat hörselklinikerna. Sök på hörselkliniker.

> Hörselkliniker och hörselhjälpmedel

Tolkcentralen

Tolkcentralen har till uppgift att underlätta kommunikation mellan människor. Vid tolkcentralen kan du till exempel beställa teckenspråkstolkar och dövblindtolkar. 

> Tolkcentralen på Vårdguidens webbplats

Texttelefon - alternativ telefoni

Om du har svårt att höra eller tala i vanlig telefon kan du få hjälp med alternativa lösningar via landstingets enhet för alternativ telefoni, telefon 08-616 56 23, texttelefon 08-616 62 93, e-post: alternativ.telefoni@karolinska.se
> Läs mer om Alternativ telefoni här

Taltjänst

Taltjänst hjälper personer som har tal-, röst- eller språksvårigheter. Du kan få hjälp med talstöd vid till exempel läkarbesök och möten i arbetet och på fritiden. Taltjänst kan också förmedla läs- och skrivhjälp. De nås på 08-690 56 17, fax 08-690 59 94 e-post: taltjanst@sll.se

> Läs mer om Taltjänst här

Teletal

Teletal är en telefonitjänst för dig som talar otydligt, har svårt att minnas eller behöver hjälp med att anteckna vad som sägs eller ringer någon som har såna svårigheter. Teletaltolken finns med under samtalet och tolkar när det behövs. Teletal har öppet måndag – fredag 8-20, lördag och söndag kl 12-16,  telefon 020-22 11 44.

> Läs mer om Teletal här

Dövblindteam

Dövblindteamet vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som är dövblinda eller på väg att bli dövblinda och deras närstående. De ger råd och stöd i frågor som rör funktionshindret.

> Läs mer om Dövblindteamet

Dövteamet

Dövteamet är till för vuxna döva och hörselskadade teckenspråkiga personer och deras anhöriga. Dövteamet är ett specialistteam inom Habilitering & Hälsa i Stockholms län. Teamet ger psykosocial och pedagogisk rådgivning och stöd individuellt och i grupp.

> Läs mer om Dövteamet

Heminstruktörer

En del kommuner har heminstruktörer för personer med hörselnedsättning. Heminstruktörerna kan ge hjälp och träning för att du ska kunna klara din vardag bättre. Tag kontakt med din kommun och hör vad som gäller där.

Böcker på teckenspråk

På biblioteken finns tillgång till videoböcker på teckenspråk.