Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Stöd i vardagen

Temabild stöd i vardagen; röda äpple på kvist

Hjälpmedel

Här hittar du information om hjälpmedel. Både om vardagshjälpmedel som man kan få genom landstinget och tips på leksaker och fritidshjälpmedel. 

Personer med funktionshinder kan få hjälpmedel för att klara vardagen bättre. Ordination fordras från till exempel läkare, arbetsterapeut, logoped, audionom, synpedagog eller sjukgymnast.

Vilka hjälpmedel kan du få?

Hjälpmedelsguiden beskriver på sin webbplats vilka behov som landstinget i Stockholms län ska tillgodose. Den som har störst behov ska först få sina behov tillgodosedda. I guiden kan du bland annat läsa om vilka hjälpmedel som landstinget står för och vilka du får bekosta själv.

De flesta hjälpmedel är kostnadsfria. De ägs av landstinget och du lånar dem. En del hjälpmedel måste du betala hyra för. För de avgifter som förekommer finns ett högkostnadsskydd. Det innebär att du under ett år inte betalar mer än 2 000 kronor.

Du svarar själv för den dagliga skötseln av hjälpmedlet. Landstinget svarar för underhålls- och reparationskostnader men inte för löpande driftskostnader eller förbrukningsmaterial.

> Länk till Hjälpmedelsguiden 

Vårdguiden 1177:s webbplats kan du också läsa om de hjälpmedel som du kan få från Stockholms läns landsting. Här finns information om hur du går tillväga för att få hjälpmedlen.

> Till Vårdguidens information om hjälpmedel

Hjälpmedelscentraler

Hjälpmedel Stockholm svarar för hjälpmedelsverksamheten inom södra delen av Stockholms län.

> Till Hjälpmedel Stockholm

Sodexo Hjälpmedelsservice svarar för hjälpmedelsverksamheten inom norra delen av Stockholms län.

> Till Sodexos webbplats

KommSyn Stockholm är en hjälpmedelscentral med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel. KommSyn Stockholm är en del av Hjälpmedel Stockholm men  vänder sig till hela länets förskrivare och hjälpmedelsanvändare.
> Läs mer om KommSyn Stockholm

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för att förbättra livskvaliteten för människor med funktionshinder med hjälp av bra hjälpmedel och genom att öka tillgängligheten. På institutets webbplats finns bland annat Hinfo som är en databas med information om hjälpmedel. På Hjälpmedelsinstitutet  hittar du också portalen Hjälpmedelstorget med bland annat Smarta ting som tipsar om enkla hjälpmedel som kan behövas i vardagen.

> Till Hjälpmedelsinstitutet

Mun-H-Center

I Göteborg finns ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel, Mun-H-Center.

Hit kan man vända sig för att få hjälp om man till exempel har svårt att äta, svälja, suga eller om man dreglar.

> Läs mer på Mun-H-Centers webbplats

 


Dela på Facebook

Dela på Twitter