Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Stöd i vardagen

Temabild stöd i vardagen; röda äpple på kvist

Kontaktperson

Personer med omfattande funktionshinder kan ha svårt att få kontakt med andra människor och blir lätt isolerade. En kontaktperson kan då vara till stor hjälp för att bryta isoleringen.

En kontaktperson är en medmänniska som kan ersätta eller komplettera kontakten med anhöriga. Uppdraget som kontaktperson innebär att man medverkar till att en person med funktionshinder kommer ut i samhället och i kontakt med andra människor. En viktig uppgift är att bryta den enskildes isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet.

Insatsen bör ses som ett icke-professionellt stöd som ges av en person med stort engagemang och intresse för andra människor. Den enskildes val av kontaktperson bör vara avgörande för vem som ska utses som kontaktperson.

Ansök hos kommunen

Du söker kontaktperson hos din kommun. Kommunen förmedlar kontaktpersoner och arbetar för att människor engagerar sig som kontaktpersoner.

För att ha rätt till kontaktperson ska man tillhöra personkretsen för LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Läs mer om vilka som ingår i personkretsen och om insatserna i LSS (§ 1 och § 9) i länken till höger.

Man kan även få en kontaktperson med stöd av socialtjänstlagen. Uppgiften är då att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter.