Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Handikappupplysningen

Om Webbplatsen

Webbplatsen www.handikappupplysningen.se ägs och finansieras av Habilitering & Hälsa. Habilitering & Hälsa är en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO - Stockholms läns landsting (SLL). Det innebär att verksamheten är en utförarverksamhet som arbetar på beställning från landstinget och är finansierad med offentliga medel.

Mål & syfte

Habilitering & Hälsa är landstingets specialistfunktion för råd, stöd och habilitering. I överenskommelsen mellan landstingets Beställare och Habilitering & Hälsa står att det ska finnas en upplysning för bred information inom funktionshindersområdet. Forum Funktionshinders rådgivning, där webbplatsen www.handikappupplysningen.se ingår, ska ge service såväl via datorkommunikation som via telefon.
Målet med webbplatsen är att den ska vara en bred informationskanal om frågor som rör funktionshinder. Förutom att webbplatsen ska uppdateras kontinuerligt ska besökarna kunna skicka personliga frågor per e-post till Forum Funktionshinder. Besökarna ska dessutom erbjudas möjligheter till kommunikation med varandra och delaktighet i webbplatsens innehåll och utveckling.

Målgrupper

• Personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga/närstående
• Intresseorganisationer
• Yrkesverksamma inom funktionshindersområdet
• Skolelever och studerande
• Stockholms läns invånare
• Övriga intresserade

Huvudsakligt innehåll & redaktionell policy

Målet med webbplatsen Handikappupplysningen är att vara en samlingspunkt för information kring frågor om funktionshinder i Stockholms län. Det huvudsakliga innehållet är olika former av stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Stockholms län oavsett vilken huvudman som står för stödet. Kunskapsinsamling sker i huvudsak genom bevakning av olika offentliga webbplatser, prenumeration av tidskrifter och databaser. Webbplatsen länkar vidare till information om funktionsnedsättningar och diagnoser. Webbplatsen ska också informera om viktiga nyheter och händelser som är av intresse för personer med funktionsnedsättningar i Stockholms län. Urvalet av nyheter sker utifrån en koppling till webbplatsens rubriker. Kommunala nyheter förekommer om de har ett större intresse. Även nyheter som normalt inte ingår i strukturen kan publiceras om det finns ett intresse utifrån funktionshindersområdet. Webbplatsen ska även vara en mötesplats för besökarna. Handikappupplysningen ger via e-mail ut cirka sex nyhetsbrev per år. Nyhetsbreven innehåller publicerade nyheter från webbplatsen.

Arbetet med webbplatsen ska ske i enlighet med följande styrande dokument:
- Habilitering & Hälsas webbpolicy
- Habilitering & Hälsas användbarhets- och tillgänglighetsmanual
  för webbarbetet
Vägledningen 24-timmars webben
- EU:s kvalitetskriterier för hälso- och sjukvårdsinformation

Ansvar & organisation

Webbplatsansvarig

Habiliteringschefen, Carina Hjelm, är ytterst ansvarig för allt innehåll och alla aktiviteter på Habilitering & Hälsas webbplatser. Ansvaret för www.handikappupplysningen.se är delegerat till informationschef, Katarina Kindwall.
 
Webbplatsansvarig är Katarina Kindwall, informationschef på Habilitering & Hälsa. Webbplatsansvarig har det övergripande ansvaret för webbplatsen vilket innebär innehåll, struktur, navigering, design, funktionalitet och drift samt utvecklingsarbete. I ansvaret ingår dessutom att verka som controller för det informationsinnehåll som finns på webbplatsen, i enlighet med webbpolicyn.
e-post: katarina.kindwall@sll.se, tel nr 08-123 350 15.

Webbredaktörer

Webbredaktören lägger in, uppdaterar och utvecklar information på webbplatsen. Webbredaktören har en nyckelroll när det gäller planeringen av innehållet och samverkar med webbplatsansvarig och övriga webbredaktörer.

Webbredaktörer på www.handikappupplysningen.se är:
Marite Leimanis Johansson, socionom, e-post: marite.leimanis-johansson@sll.se , tel nr 08-123 350 12
Pia Sandlin, socionom, e-post pia.sandlin@sll.se , tel nr 08-123 350 11


Samverkan med andra

Ambitionen är att Forum Funktionshinders rådgivning/Handikappupplysningen ska vara en samlingsplats för frågor om funktionshinder inom Stockholms län. Detta förutsätter en aktiv samverkan med många andra aktörer inom området.

Samverkan ska ske med övriga webbplatser inom Habilitering & Hälsa, dvs www.habilitering.nu och www.autismforum.se samt övriga så kallade subwebbplatser inom verksamheten. Forum Funktionshinders rådgivning samverkar också med Vårdguiden - www.vardguiden.se .

Landstingsenheter, kommuner och organisationer kan vända sig till oss för publicering av information eller länkning. Vi ska även samverka med seriösa, icke-kommersiella föreningar och liknande som inte har egna webbplatser genom att erbjuda dem att publicera information på www.handikappupplysningen.se

Hur vi hanterar e-post som kommer till oss

Här kan du läsa om hur vi hanterar e-post och meddelanden som skickas via vår webbplats.
Reglerna finns i Habilitering & Hälsas integritetspolicy - läs här

 


Dela på Facebook

Dela på Twitter