Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Handikappupplysningen

Diagnosinformation

I Vårdguidens sjukdomslexikon kan du läsa om olika diagnoser. Där hittar du också en länk till den stödorganisation som är aktuell för diagnosen samt annan information som artiklar, om var man söker vård, länkar till andra webbplatser etc.
> Länk till Vårdguidens sjukdomslexikon

Autismforum är en webbplats och ett bibliotek som drivs inom Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting. På Autismforums webbplats finns information om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
> Länk till Autismforum

Inom Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting finns verksamheten Ovanliga Diagnoser . Dit kan du vända dig för att få tag på informationsmaterial om olika mindre kända diagnoser. Där kan du också få hjälp med att få kontakt med andra som har en ovanlig diagnos liknande din. Även anhöriga och personal kan vända sig till verksamheten för hjälp i olika frågor.
> Länk till verksamheten Ovanliga Diagnoser   

Socialstyrelsen har en kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. I databasen finns för närvarande en beskrivning av över 200 diagnoser samt information om behandling, resurser, patientorganisationer, referenslitteratur och annat informationsmaterial.  
> Länk till Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser    

Neuroguiden är en webbplats om nervsystemet och om olika neurologiska sjukdomar och skador. Det är Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR som står bakom webbplatsen och de diagnoser som finns med är de som har arbetsgrupper inom NHR.
> Neuroguiden


 


 


Dela på Facebook

Dela på Twitter