Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Ekonomiskt stöd

Temabild ekonomiskt stöd; rödgult äpple på en kvist

Fonder för vuxna

Nedan har vi sammanställt några fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättningar. Om du vill veta mer om hur det går till att söka pengar ur en fond så kan du läsa om detta i sammanställningen Fonder som du hittar till höger nedan.

Vad kan man söka pengar till?
Ofta står det i informationen om fonden vad man kan söka pengar för. Det kan till exempel vara till rekreationsresor, läger, dator, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget eller tillfälligt stöd i en svår ekonomisk situation. Många fonder har i sin information skrivit vad de inte kan ge stöd till.

Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan

Bidrag kan bl a sökas av personer under 25 år som blivit skadade genom trafikolycka samt av deras närstående. 
> Läs mer om minnesstiftelse Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan

 

Dr Félix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer och till medicinsk forskning.
> Läs mer om Dr Félix Neuberghs stiftelse

Diabetesförbundets medlemsfonder

Det finns några fonder som Svenska Diabetesförbundets medlemmar kan söka medel ur.
> Läs mer om Svenska Diabetesförbundets medlemsfonder

Föreningen för välgörenhetens ordnande, FVO

Föreningen ger tillfällig ekonomisk hjälp och råd till behövande, huvudsakligen till äldre, handikappade och sjuka vid akuta behov. Stöd ges även till vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar när vårdnadshavaren har ekonomiska svårigheter att tillgodose deras behov av exempelvis fritidsaktiviteter, läger eller ”kollo".
> Läs mer om Föreningen för välgörenhetens ordnande

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Bidrag kan lämnas till personer med grava funktionshinder samt till föräldrar som har barn med funktionshinder.
> Läs mer om Gunvor och Josef Anérs stiftelse här

Hörselskadades Riksförbunds fonder

Bidrag ur HRF:s fonder kan sökas av döva, hörselskadade och vuxendöva samt av föräldrar till hörselskadade och döva barn. I första hand ges bidrag till utlandsstudier och språkresor samt teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn. Medlemskap i HRF ger företräde. Ansökan görs på särskild blankett som du kan få från Hörselskadades Riksförbund.
HRF, Box 6605, 113 84 Stockholm. Telefon: 08 - 457 55 00. Texttelefon: 08 - 457 55 01.
Fax: 08 - 31 32 10. E-post: hrf@hrf.se
www.hrf.se
Ansökningstid:
Sista ansökningsdag 31 mars. Utdelning sker i maj. Aktiviteterna ska äga rum mellan 1 maj bidragsåret och 30 april följande år.

Jimmy Dahlstens Fond

Jimmy Dahlstens Fond vill hjälpa till att förverkliga idéer som skapar nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet.
> Läs mer om Jimmy Dahlstens fond här

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA)

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, lämnar huvudsakligen bidrag till personer med synskador och till vetenskaplig forskning rörande synskador.  
> Läs mer om Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA)

Lindhes advokatbyrå

Lindhes advokatbyrå förvaltar fem stiftelser. Enligt stiftelsernas stadgar kan  ekonomiskt bidrag ges till bland annat "barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning eller för vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade."
> Läs mer om stiftelserna samt hämta ansökningsblankett på Lindhes webbplats

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse ger bidrag till barn och ungdomar upp till 25 år  med neurologiska funktionshinder -  i första hand till barn och ungdomar med cp-skador. Bidrag kan sökas för rekreation, resor, läger, stughyra,  datorer, TV och videoutrustning, musikinstrument, specialcyklar, mobiltelefon, tvättmaskin/torktumlare, körkortsutbildning och liknande.
> Läs mer på Linnéa och Josef Carlssons stiftelses webbplats

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas

På länsstyrelsernas webbplats hittar du en stiftelsedatabas. Där kan du gå in och söka utifrån olika ändamål.
> Länsstyrelsernas stiftelsedatabas

Max Albin Dahlgrens stiftelse

Max Albin Dahlgrens stiftelse ger bidrag till bland andra personer med funktionsnedsättning som är folkbokförda i Stockholms stad. 
> Läs mer om Max Albin Dahlgrens stiftelse

Norrbacka- Eugeniastiftelsen vill underlätta för personer med rörelsehinder.

Stiftelsen ger bl a bidrag till personer som har "varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde."
> Läs mer på Norrbacka-Eugeniastiftelsens webbplats

Pro Patria

Pro Patria kan ge ekonomiskt stöd till "behövande sjuka och funktionshindrade." Du kan skicka in din ansökan fram till 1 oktober aktuellt år.
> Läs mer på Pro Patrias webbplats

Ragnhild Frykbergs stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till ungdomars utbildning samt till vård av behövande.
> Läs mer på Ragnhild Frykbergs stiftelses webbplats

SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade

Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande döva och hörselskadade personer. Ansökan ska vara inne senast 31 december.
> Läs mer om stiftelsen för döva och hörselskadade på Specialskolemyndighetens webbplats

SHR:s fondförvaltning

Lämnar bidrag till till äldre eller arbetsoförmögna som arbetat inom hotell- eller restaurangbranschen och kan anses ekonomiskt behövande. Blankett för ansökan finns på webbplatsen.
> Läs mer om Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares bidragasfonder

Stiftelsen Fanny Hirsch Minne

Lämnar bidrag till personer som är psykiskt sjuka och bor i Stockholms stad. Bidrag kan ges för rekreation, vila och vård.
> Läs mer på Stiftelsen Fanny Hirsch Minnes webbplats

Stiftelsen Nils Ohlssons Minne

Stiftelsen lämnar bidrag till utbildning till barn och ungdomar med allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador. Bidrag kan även lämnas till barn och ungdomar med dyslexi. Barnen och ungdomarna ska vara i åldrarna 10 - 28 år.
> Läs mer om Stiftelsen Nils Ohlssons Minne

Stiftelsen Stockholms läns Astma-och Allergifond

Fonden vänder sig till medlemmar i Astma- och Allergiföreningarna inom Stockholms län.
> Läs mer om Stiftelsen Stockholms läns Astma-och Allergifond

Stockholms läns landsting

Inom Stockholms läns landsting finns det ett antal stiftelser att söka bidrag från. Stiftelserna vänder sig till dig som bor i Stockholms län och som är eller har varit patient på ett sjukhus eller en vårdcentral i länet.
> Information om stiftelserna och ansökan

Stiftelser som Stockholms stad förvaltar

Stockholms stad förvaltar ett antal stiftelser som riktar sig till ekonomiskt behövande privatpersoner som är stadigvarande boende i Stockholms stad. Ansökningsperioden är vanligtvis i början av året.
Stockholms stad förvaltar även ett antal utbildningsstiftelser som riktar sig till elever, lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolor i Stockholm. Ansökningsperiod är i början av varje skoltermin.
Närmare information finns på donationsstiftelse-
gruppens servicetelefon, 08-508 29 800.
> Läs mer på Stockholms webbplats

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond ger bidrag till ungdomar med funktionshinder. Den övre åldersgränsen är 30 år. Bidragen ska främja vård, fostran och utbildning. Bidrag ges till exempel för läger, rekreation, specialcykel och dator. 15 februari är sista ansökningsdag för enskilda. Ansökningsblankett kan laddas ner från Stiftelsens webbplats.
> Läs mer om Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond på deras webbplats

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR)

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar till följd av ett rörelsehinder, dövhet, syn-eller hörselskada. På deras webbplats finns även en kortfattad version av en sammanställning över bidragsmöjligheter för personer med funktionshinder.
> Läs mer på SVCR:s webbplats

Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsens verksamhet är inriktad på att stödja utbildning, utveckling och vård för personer med utvecklingsstörning. Bidrag ges inte till ändamål som skall eller bör tillgodoses av samhället.
> Läs mer på Stiftelsen Sävstaholms webbplats

Stiftelsen Tysta Skolan

> Läs mer om Stiftelsen Tysta Skolan

Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotlands län

Stiftelsen delar ut medel till enskilda personer och organisationer/föreningar. Stiftelsen har till ändamål att genom bidrag
1. främja vård av behövande blinda och synsvaga
2. främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.
> Läs mer om Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands län

 

Radiohjälpsfonden

Radiohjälpsfonden ger bidrag till ideella föreningar som verkar för vuxna personer med funktionshinder och kroniskt sjuka i Sverige. I första hand beviljas pengar för medhjälpare vid rekreationsresor.
> Här kan du läsa mer om Radiohjälpsfonden  

Stiftelsen Vi bryr oss mera

Stiftelsen Vi bryr oss mera ska möjliggöra aktiv fritidssysselsättning för barn, ungdomar och vuxna.
> Läs mer på Vi bryr oss meras webbplats

Andra tips på var man hittar information om fonder

Kommunen där ni bor och kyrkan kan ha fonder som ni kan söka pengar från. Ta kontakt med dem och fråga.
En del fonder annonserar i funktionshinders-förbundens tidningar eller i dagspressen.
På biblioteken brukar det finns fondböcker. En del bibliotek har också databaser där man kan söka efter fonder. Fråga på biblioteket.

 

 

Dela på Facebook

Dela på Twitter