Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Ekonomiskt stöd

Temabild ekonomiskt stöd; rödgult äpple på en kvist

Vårdbidrag och ferievårdbidrag

Vårdbidrag

Som förälder kan du få vårdbidrag om ditt barn har ett funktionshinder och behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader.

Vårdbidrag kan också betalas ut för de merkostnader som du har på grund av barnets funktionshinder. Exempel på merkostnader kan vara extra slitage på kläder, kostnad för speciell mat eller behandling.

Du kan få vårdbidrag till och med 30 juni det år då barnet fyller 19 år. Du kan få helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag.

Om det finns flera barn/ungdomar med funktionshinder i samma familj ser man till det samlade merarbetet och de sammanlagda merkostnaderna. På så sätt kan man få vårdbidrag även om varje barn/ungdom för sig inte skulle ge rätt till vårdbidrag.

Du ansöker om vårdbidrag hos Försäkringskassan. Du behöver ett läkarintyg som styrker barnets funktionshinder och behov av extra hjälp och tillsyn.

Ferievårdbidrag

Om ditt barn stadigvarande bor i ett annat hem eller på en institution, kan du som förälder få ferievårdbidrag när ditt barn bor hemma. Barnet måste då bo hemma minst 10 dagar under ett kvartal eller 10 dagar i följd vid ett kvartalsskifte. Du ansöker om ferievårdbidrag hos Försäkringskassan.

> Till Försäkringskassans information om Vårdbidrag