Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Ekonomiskt stöd

Temabild ekonomiskt stöd; rödgult äpple på en kvist

Tillfällig föräldrapenning för barn upp till 16 år

Föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning för att vårda sjukt barn eller besöka vårdinrättning. Föräldrarna kan få ersättning till dess barnet fyllt 12 år och i vissa fall 16 år.

Barn upp till 12 år

Du kan få tillfällig föräldrapenning om du behöver vara hemma från jobbet för att ta hand om ditt barn, när barnet eller ordinarie vårdare är sjuk. Du kan också få tillfällig föräldrapenning för besök på barnavårdscentral, folktandvård, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) eller vid besök på habiliteringscenter. Vid besöket på habiliteringscenter kan du få ersättning även om barnet inte är med, om besöket är ett led i barnets behandling.

I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för att delta i föräldrakurser.

Du kan inte få tillfällig föräldrapenning för ett vård- och tillsynsbehov som du får vårdbidrag för.

Barn som fyllt 12 men inte 16 år

För barn som har fyllt 12 men inte 16 år kan du i vissa fall få tillfällig föräldrapenning för samma ändamål som ovan. En förutsättning är att barnets behov av vård eller tillsyn är större än vad som i allmänhet är fallet för barn i motsvarande ålder. Behovet av vård eller tillsyn ska styrkas med läkarintyg.

Har du vårdbidrag gäller att det behov av vård och tillsyn, som ligger till grund för vårdbidraget inte ger rätt till tillfällig föräldrapenning. Du kan dock få ersättning om barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom eller när grundsjukdomen förvärras. Om ett barn som normalt klarar sig själv, får en allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning och behöver din omsorg under en begränsad tid, kan du också få tillfällig föräldrapenning.

Försäkringskassan kan i förväg pröva och ge förhandsbeslut om du kan få tillfällig föräldrapenning sedan barnet fyllt 12 år. Ett sådant förhandsbeslut gäller högst 2 år.

> Läs mer om tillfällig föräldrarpenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år Försäkringskassans webbplats

 


Dela på Facebook

Dela på Twitter