Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Ekonomiskt stöd

Temabild ekonomiskt stöd; rödgult äpple på en kvist

Aktivitetsersättning 

Aktivitetsersättning ska ge ekonomisk grundtrygghet för dig som är mellan 19-29 år och som har en varaktig eller långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan.

Under tiden som du har aktivitetsersättning kan du genomgå utredning, rehabilitering eller delta i aktiviteter som du själv väljer. Försäkringskassan ska hjälpa till att planera och samordna insatserna.

Aktivitetsersättningen är alltid tidsbegränsad och beviljas under längst tre år i taget. Ersättningen kan vara hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels beroende på arbetsförmågan.

Ungdomar som på grund av sitt funktionshinder behöver förlängd skolgång på grundskole- eller gymnasienivå har också rätt att få aktivitetsersättning. Då sker ingen prövning av arbetsförmågan. 

Du söker aktivitetsersättning hos Försäkringskassan.

> Läs mer om aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats