Hoppa till avdelningsmenyn

Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Förskola & skola

Temabild förskola skola; två gröna äpplen med gröna blad

Förskola & skola

På de här sidorna finns information till dig som har barn som behöver särskilt stöd i förskolan och skolan.

Alla barn och ungdomar ska ha samma rätt till utbildning. Skollagen säger att utbildningen ska vara lika var du än bor och för både flickor och pojkar. Man ska också ta hänsyn till elever som har behov av särskilt stöd.

Kommunen ansvarar för barnens och ungdomarnas skolgång. Kommunen är skyldig att ge barnet förskola om föräldrarna till exempel arbetar eller studerar. Kommunen ska också ordna med förskola till barn som behöver det på grund av sitt funktionsnedsättning.

Skolinspektionen är den myndighet som har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De ska kontrollera att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Skolverket ansvarar för skolans kvalitet. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger kommunerna stöd i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar.